Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...

Producenci

Kategorie

Kontakt

 • Sklep.Lutlo.pl
  NIP: 8942003994
 • E-mail:sklep@sklep.lutlo.pl
 • Telefon+48 713171830
  +48 801 066 412
  +48 222706007
 • Fax+48 713171830 ext. 26
 • Godziny działania sklepuw dni robocze 10.00 - 15.00

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
» Regulamin

Regulamin

Regulamin zakupów

 

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

Czujkialarmowe.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Czujkialarmowe.pl, prowadzony przez firmę LUTLO SAFETY PRODUCTS HOLDING (w skrócie określaną „LSPH”) z siedzibą w Lutyni, przy ul. Kościuszki 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Urzędzie Gminy Miękinia pod numerem 1513/00 oraz NIP: 8942003994, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym esklep@czujkialarmowe.pl.

 

1. LSPH prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie Czujkialarmowe.pl.

2. Klienci mają możliwość korzystania z Czujkialarmowe.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Czujkialarmowe.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Czujkialarmowe.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z LSPH dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których LSPH jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Czujkialarmowe.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a LSPH, której przedmiotem są usługi świadczone przez LSPH, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Czujkialarmowe.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Czujkialarmowe.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w Czujkialarmowe.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wyjątki mogą stanowić sporadycznie towary używane – lecz będzie to bardzo wyraźnie zaznaczone w opisie danego towaru.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Czujkialarmowe.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon fiskalny lub na wyraźne życzenie faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych lub firm kurierskich. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w Czujkialarmowe.pl w zakładkach Płatności i Zasady wysyłki.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a LSPH dotycząca zakupu danego produktu w Czujkialarmowe.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Czujkialarmowe.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Czujkialarmowe.pl, LSPH może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Czujkialarmowe.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach LSPH zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

 • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym LSPH, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 • Ze swojego konta systemu PayPal (www.paypal.pl) - lidera międzynarodowego systemu płatności internetowych obsługującego transakcje internetowe zarówno w Europie, Stanach Zjednoczonych jak i na całym świecie już od ponad 10 lat.

 • Kartą płatniczą lub kredytową (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez międzynarodowego lidera płatności internetowych PayPal (www.paypal.pl), co może chwilę potrwać. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

   

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie w zakładce „Zasady wysłyki”. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Czujkialarmowe.pl w zakładce „Płatności”.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Czujkialarmowe.pl, LSPH zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Czujkialarmowe.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez sklep Czujkialarmowe.pl. W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis Czujkialarmowe”, produkt należy odesłać na adres LSPH podany w górnej części Regulaminu. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt LSPH. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w Czujkialarmowe.pl pod hasłem Gwarancja na produkty w zakładce „Zwroty”.

14. LSPH odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą „Formularza Zgłoszenia Reklamacyjnego”, lub w formie pisemnej na adres LSPH podany w górnej części Regulaminu.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że LSPH niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez LSPH albo LSPH nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. LSPH rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni LSPH nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi LSPH. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, w zakładce „Odstąpienie od Umowy” na Czujkialarmowe.pl. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Czujkialarmowe.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres esklep@czujkialarmowe.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez LSPH dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu LSPH wskazanego w art. 13, na swój koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Czujkialarmowe.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Czujkialarmowe.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe LSPH zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z rozdziałem Polityką Ochrony Prywatności znajdującą się w zakładce „polityka prywatności” za Czujkialarmowe.pl. Klient dokonujący zakupu w Czujkialarmowe.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Czujkialarmowe.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez LSPH oraz ewentualne podmioty powiązane w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Czujkialarmowe.pl.

22. LSPH może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Czujkialarmowe.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez LSPH, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Czujkialarmowe.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient przy pierwszym logowaniu w Czujkialarmowe.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z LSPH

24. Klient dokonując zakupów w sklepie internetowym Czujkialarmowe.pl wyraża tym samym zgodę na przesłanie na trwałym nośniku informacji o zawarciu umowy na odległość (email + dokument PDF). Potwierdzenie dokonania zakupów następuje po naciśnięciu przycisku [ZAMAWIAM I ZAPŁACĘ] przy jednoczesnym potwierdzeniu akceptacji niniejszego regulaminu.

25. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

26. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez LUTLO SAFETY PRODUCTS HOLDING w ramach Czujkialarmowe.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności za pierwotną wartość zakupionego towaru wraz z kosztami przesyłki (lecz tylko najniższą możliwość wartość opcji wysyłki w naszym sklepie).

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

 

Przesyłkę nadaj na adres:

LUTLO SAFETY PRODUCTS HOLDING,

Magazyn Wysyłkowy

ul. Kościuszki 60

55-330 Lutynia

 

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

LUTLO SAFETY PRODUCTS HOLDING

ul. Kościuszki 48

55-330 Lutynia

esklep@czujkialarmowe.pl

 

 

Ja ...............................................................................................niniejszym informuję

o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

następującej/ych rzeczy ........................................................................................................,

numer oferty (jeżeli występuje) ............................................................................................,

Data zawarcia umowy to.......................................................................................................,

Data odbioru to ….................................................................................................................,

Nazwa i numer dowodu zakupu ….......................................................................................,

 

Imię i nazwisko....................................................................................................

Adres....................................................................................................................

Data......................................................................................................................


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl