Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...

Producenci

Kategorie

Kontakt

 • Sklep.Lutlo.pl
  NIP: 8942003994
 • E-mail:sklep@sklep.lutlo.pl
 • Telefon+48 713171830
  +48 801 066 412
  +48 222706007
 • Fax+48 713171830 ext. 26
 • Godziny działania sklepuw dni robocze 10.00 - 15.00

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
» Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

1. Firma LUTLO SAFETY PRODUCTS HOLDING (w skrócie LSPH) oraz sklep internetowy Czujkialarmowe.pl przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. LSPH oraz sklep internetowy Czujkialarmowe.pl z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności LSPH oraz sklep internetowy Czujkialarmowe.pl zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. LSPH oraz sklep internetowy Czujkialarmowe.pl sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Czujkialarmowe.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Czujkialarmowe.pl jest:

a. LSPH- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez LSPH;

b. sklep internetowy Czujkialarmowe.pl oraz LSPH- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez sklep internetowy Czujkialarmowe.pl.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, LSPH udostępnia sklepowi internetowemu Czujkialarmowe.pl , za odrębną zgodą Klientów Czujkialarmowe.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez sklep internetowy Czujkialarmowe.pl, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością LSPH oraz w zakresie Czujkialarmowe.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Czujkialarmowe.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać Czujkialarmowe.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Czujkialarmowe.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez LSPH informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez LSPH oraz sklep internetowy Czujkialarmowe.pl i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez LSPH lub sklep internetowy Czujkialarmowe.pl wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Czujkialarmowe.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, LSPH lub sklep internetowy Czujkialarmowe.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line w ramach usługi PayPal za towary nabyte w Czujkialarmowe.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce, firmie PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, dysponującą ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayPal oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayPal płatności za nabyte w Czujkialarmowe.pl produkty,

b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Czujkialarmowe.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

11. LSPH oraz sklep internetowy Czujkialarmowe.pl zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy LSPH lub sklep internetowy Czujkialarmowe.pl zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez LSPH lub sklep internetowy Czujkialarmowe.pl danych osobowych innemu niż LSPH lub sklep internetowy Czujkialarmowe.pl administratorowi danych.

12. LSPH oraz sklep internetowy Czujkialarmowe.pl zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. LSPH oraz sklep internetowy Czujkialarmowe.pl zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. LSPH lub sklep internetowy Czujkialarmowe.pl mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec LSPH lub sklepu internetowego Czujkialarmowe.pl . lub też gdy LSPH lub sklep internetowy Czujkialarmowe.pl uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Czujkialarmowe.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

13. Dodatkowo, okazjonalnie, LSPH za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Czujkialarmowe.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

14. LSPH wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

15. LSPH stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Czujkialarmowe.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Czujkialarmowe.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl